Sám hối

Tot

những lời nói hay thái độ làm cho người khác buồn lòng, tức giận. Mong là mình sẽ luôn ý thức và làm chủ bản thân để không gây tác động tiêu cực làm ảnh hưởng đến tinh thần của người khác. Nam Mô A Di Đà Phật.

Ngày: 24/09/2018