Sám hối

Thanh Lam

Sáng qua tôi đã nóng giận với chú mèo vì nó cứ theo xin ăn. Nó cứ bám theo xin ăn mặc dù mình không có gì cho nó ăn.

Ngày: 21/09/2018