Sám hối

Thanh Lâm

Hôm nay dù có trải qua một ngày vất vả vẫn mong ước rằng tất cả mọi người vẫn giữ được sự bình an trong tâm hồn và có một giấc ngủ ngon.

Ngày: 06/09/2018